--ตารางเรียน ภาค 1/59 ช่วง 1

ประกาศ การงดบรรยายและวันชดเชย (นอกตารางเรียน) / Mid Term

- วิชา ACC4209 พรุ่งนี้ วันอังคารที่ 21 มิ.ย.59 งดบรรยาย ชดเชยวันศุกร์ที่ 29ก.ค.59
เริ่มเรียนวันแรก วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.59

 

ประกาศ ผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ติดบอร์ดหน้าห้องโครงการฯ

-ACC2201 update 20/06/59

 

แจ้งเตือนนศ: -1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 

                      หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนโปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน 
                      และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที 

                     -2.สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอจบใน
                    ใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำ
                     เรื่องแจ้งจบได้ 
                     และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท 
**************************************************************************

**แจ้งนศ.ที่ต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ ฟรี! ฟรี! คลิ๊กทางนี้คะ

**************************************************************************

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ.  ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านในอินเตอร์เน็ต ก่อน 

แล้วกรอกแบบคำขอกูู้และ print มายื่นที่ ม.ราม (ตึกศิลาบาตร (SSB) ชั้นลอย) 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ ..........................................
ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิ๊กที่นี่
แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower