ตารางเรียนรายบุคคล 1/59-ช่วง1

ประกาศ การงดบรรยายและวันชดเชย (นอกตารางเรียน) / Mid Term

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำเรื่องแจ้งจบ (เรียนครบทุกวิชา 133 หน่วยกิต)

-1.กรอกและPrint ข้อมูลสภาวะผู้มีงานทำ คลิกที่นี่ ***นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องทำทุกคน Print มาส่งทางโครงการฯ
และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต (หลังจากสภาฯ อนุมัติรายชื่อออกมาแล้ว) 
***โดยเลือกประเภทนักศึกษา เป็น โครงการพิเศษ***

-2.กรอกเอกสารที่โครงการฯ 

***2.1 กรอกใบแจ้งจบการศึกษา Download

***2.2 กรอกใบตรวจสอบครบหลักสูตร  Download รุ่น 1-4     Download รุ่น 5 เป็นต้นไป

-3.ขอทรานสคริปตัวจริง ที่ One Stop Service ตึก KLB กงไกรลาศ (200.-บาท)

-4.สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคสุดท้าย อย่างละ 1 ฉบับ / สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ

-5.นักศึกษาที่ต้องการใบรับรองจบชั่วคราว Download (ทางโครงการไม่ได้บังคับ) ให้ชำระเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดีชั้น 1 จำนวน 200 บาท

และนำใบเสร็จดังกล่าวพร้อมรูปถ่าย (ไม่สวมชุดครุย) 2 นิ้ว 2 รูป มาที่ห้องโครงการ ชั้น 4

มีปัญหาสอบถาม 02-310-8237 / 086-306-5174

หลังจากทำเรื่องจบ รอรายชื่อขึ้นทะเบียน บัณฑิต จะประกาศให้ทราบทาง facebookตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต

-1.จดลำดับที่ ครั้งที่ ในหนังสืออนุมัติ

-2.ชำระเงินที่กองคลัง 2400 (แบ่งเป็น ค่าขึ้นทะเบียน2,000 / ค่าใบรับรองจบ 200 / ค่าทรานสคริป 200

***หากนักศึกษาต้องการ ทรานสคริป และใบรับรอง ทั้ง 2 ภาษาให้ ชำระเงินเพิ่ม***

-3. นำใบสภาวะผู้มีงานทำส่วนที่ 2 ให้กองคลัง 

-4.นำใบเสร็จไปที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง 4 และ 5
-5.รูปถ่าย สวมชุดครุยคณะบริหาร 2 นิ้ว 2 รูป (สีฟ้า หนึ่งแถบ)

-6. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ

***************************************        
คิดเกรดเฉลี่ย รุ่น 1-4 

คิดเกรดเฉลีย รุ่น 5 เป็นต้นไป                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เช็คเกรดในระบบ

แจ้งเตือนนศ: -1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 

                      หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนโปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน 
                      และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที 

                     -2.สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอจบใน
                    ใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำ
                     เรื่องแจ้งจบได้ 
                     และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท 
**************************************************************************

**แจ้งนศ.ที่ต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ ฟรี! ฟรี! คลิ๊กทางนี้คะ

**************************************************************************

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ.  ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านในอินเตอร์เน็ต ก่อน 

แล้วกรอกแบบคำขอกูู้และ print มายื่นที่ ม.ราม (ตึกศิลาบาตร (SSB) ชั้นลอย) 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ ..........................................
ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิ๊กที่นี่
แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower