ประกาศ ภาค  2  ปีการศึกษา 2559 (ช่วง 2)
เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. 60
เปลี่ยนแปลงวิชา ไม่รายชื่อติดต่อโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 12 ม.ค. 60 เท่านั้น  ตารางเรียน  ตารางสอบซ่อม
วันลงทะเบียน(BarCode)   วันที่ 23  - 28 ม.ค. 60

ชำระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ - 3 ก.พ. 60
หากชำระเงินช้ากว่ากำหนดคิดค่าปรับสัปดาห์ละ 200 บาท เริ่มปรับตั้งแต่วันที่  6 ก.พ. 60 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

**********************************************

คลิ๊ก   เพื่อ link ไปยัง FB ใหม่

New FB รบกวนนศ.add Friend ใหม่ ด้วยนะคะ บอกในกล่อง inbox ด้วยนะคะ เป็นนศ.รุ่นที่เท่าไหร่ รหัสนักศึกษาอะไร เพื่อยืนยันการเป็นนศ.จริงๆ แม่ค้าขายของไม่รับ ADD นะคะ ขอบคุณคะ

****************************************

       ประกาศ การงดบรรยายและวันชดเชย (นอกตารางเรียน) / Mid Term 

-ACC4209 งดจันทร์ที่ 6 มี.ค. ชดเชย ศุกร์ที่ 10 ก.พ. (13.00 น.)

-ACC3240 งดจันทร์ที่ 30 ม.ค. ชดเชย ศุกร์ที่ 10 ก.พ.(17.30 น.)

-ENG2001 งดอังคารที่ 24 ม.ค. ชดเชย ศุกร์ที่ 10 มี.ค. (เรียนและสอบ) (13.00 น.)

-FIN3212 งดอังคารที่ 24 ม.ค. ชดเชย ศุกร์ที่ 10 มี.ค. (13.00 น.)

-ACC3212 งดพุธที่ 18 ม.ค. ชดเชยวันอังคาร และ พุธที่ 7,8 ก.พ. 60 (เวลา 10.00 -12.00น.)
               งดศุกร์ที่ 24 ก.พ. ชดเชย พุธที่ 1, 8 มี.ค. (10.00-12.00)

-ACC2202 งดพฤหัสที่ 9 มี.ค. ชดเชย พฤหัส 2, 3 มี.ค. (10.00-12.00)

-ACC4209 งด ศุกร์ท่ 27 ก.พ. ชดเชยวันจันทร์ที่ 6, 20 ก.พ. (10.00-12.00 น.)

************************************************************************
 Mid Term

 1.วิชา ACC1102 Sec.พฤ-เย็น
สอบวันที่ 9 กพ. 60 (เวลา 18.00 - 21.00 น.)
------------------------------------------------------------
2.วิชา ACC3211
สอบวันที่ 20 กพ. 60 (เวลา 9.00 - 12.00 น.)
------------------------------------
3.วิชา ACC3212
สอบวันที่ 15 กพ. 60 (เวลา 9.00 - 12.00 น.)
------------------------------------
4.วิชา ECO1102 Sec.จันทร์-บ่าย
สอบวันที่ 6 กพ. 60 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
-------------------------------------
5.วิชา ECO1102 Sec.จันทร์-เย็น
สอบวันที่ 6 กพ. 60 (เวลา 18.00 - 21.00 น.)
-------------------------------------
6.วิชา ACC4209
สอบวันที่ 17 กพ. 60 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
--------------------------------------
7.วิชา ACC2202 Sec.พฤ-เย็น
สอบวันที่ 25 กพ. 60 (เวลา 17.00 - 20.00 น.)
--------------------------------------

************************************************************************

คิดเกรดเฉลี่ย

คิดเกรดเฉลี่ย รุ่น 1-4 

คิดเกรดเฉลีย รุ่น 5 เป็นต้นไป 

  เช็คเกรดในระบบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำเรื่องจบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

แจ้งเตือนนศ: -1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 

                      หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนโปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน 
                      และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที 

                     -2.สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอจบใน
                    ใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำ
                     เรื่องแจ้งจบได้ 
                     และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท 
**************************************************************************

**แจ้งนศ.ที่ต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ ฟรี! ฟรี! คลิกทางนี้ค่ะ

**************************************************************************

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ.  ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านในอินเตอร์เน็ต ก่อน 

แล้วกรอกแบบคำขอกูู้และ print มายื่นที่ ม.ราม (ตึกศิลาบาตร (SSB) ชั้นลอย) 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ ..........................................
ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิกที่นี่
แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower