ตารางสอบซ่อม ภาค ฤดูร้อน/59

ชำระค่าลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 60 (ยกเว้นรุ่น 10)

เริ่มปรับ  วันจันทร์ที่ 24 ก.ค. 60 สัปดาห์ละ 200 บาท

 

  ตารางงดบรรยายและวันชดเชย / สอบ Mid-term (นอกตารางเรียน) 
     
วิชา  วันงดและชดเชย  
 STA2016 งด ศุกร์ ที่ 7 ก.ค. ชดเชย จันทร์ ที่ 17, 24 ก.ค. เวลา 10.00-12.00 น. (จันทร์บ่ายเรียนต่อ)
 ACC3211 งด พุธ ที่ 19 ก.ค. ชดเชย พุธ ที่ 12, 26 ก.ค. เวลา 10.00-12.00 น. (พุธบ่ายเรียนต่อ)
 ACC4203 งด ศุกร์ ที่ 14 ก.ค. ชดเชย ศุกร์ ที่ 25 ส.ค.  
 PSY1001 งด อังคาร ที่ 4 ก.ค. ชดเชย ศุกร์ ที่ 14 ก.ค.  
 LIS1001 งด พฤหัส ที่ 27 ก.ค. ชดเชย ศุกร์ ที่ 4 ส.ค.  
     
     
     
     
  Mid Term   
 FIN4213 สอบมิดเทอม พฤหัส ที่ 27 ก.ค. เวลา 13.00 น.  
     
     
     
     

 

 

แจ้งเตือนนศ-1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 
                        หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนโปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน 
                        และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที 
                  -2.  สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอจบใน
                        ใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำเรื่องแจ้งจบได้ 
                        และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท 

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ.  ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านในอินเตอร์เน็ต ก่อน
แล้วกรอกแบบคำขอกูู้และ print มายื่นที่ ม.ราม (ตึกศิลาบาตร (SSB) ชั้นลอย) 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ .........................................
ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิกที่นี่
***แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower***