ประกาศ
เรียนวิชา
HPR1001 (รุ่น 4-9/2) เรียนวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 8.00-17.00 น. โรงยิมเนเซียม 4(อยู่ข้างสนามเทนนิส)

**สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่** หน้าห้อง โครงการฯ  หรือ www.acctfin.ru.ac.th (สวมเสื้อโครงการ+กางเกงขายาว) ***ไม่เรียนไม่จบ***
รายชื่อนักศึกษา  แผนที่

 

 

  ตารางงดบรรยายและวันชดเชย / สอบ Mid-term (นอกตารางเรียน) 

 

     
วิชา  วันงดและชดเชย  
     
     
     
     
     
     
  Mid Term   
ACC2202 Sec.จันทร์-บ่าย สอบ จันทร์ที่ 9 ต.ค. 2560 เวลา 9.00-10.00 น.  
ACC3211 สอบ พุธที่ 4 ต.ค. 2560 เวลา 9.00-12.00 น.  
ACC1102 กลุ่ม 1 และ 2 สอบ เสาร์ที่ 7 ต.ค. 60 เวลา 17.00-20.00 น.  
FIN2101 กลุ่ม 2 สอบ อังคารที่ 26 ก.ย. 60 เวลา 18.00-21.00 น.  
ACC3212 Sec.พฤ-บ่าย สอบ อังคารที่ 10 ต.ค. 60 เวลา 9.00-12.00 น.  ห้อง ศ.ไพบูลย์ฯ
     

 

 

แจ้งเตือนนศ-1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 
                        หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนโปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน 
                        และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที 
                  -2.  สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอจบใน
                        ใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำเรื่องแจ้งจบได้ 
                        และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท 

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ.  ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านในอินเตอร์เน็ต ก่อน
แล้วกรอกแบบคำขอกูู้และ print มายื่นที่ ม.ราม (ตึกศิลาบาตร (SSB) ชั้นลอย) 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ .........................................
ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิกที่นี่
***แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower***