Created: Thursday, 08 January 2009 Last Updated: Friday, 24 April 2015
 
                       Have to Dooo...                  

 

ตารางบรรยาย ภาค S ปีการศึกษา 2557

ตารางบรรยายรายบุคคล S/57 รวมทุกรุ่น

 (วิธีค้นหาชื่อของตนเอง กด CTRL+F จากนั้น พิมพ์ รหัสนักศึกษา  และกด enter)

********************************************************************

แจ้งนศ.ที่ต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ ฟรี! ฟรี! คลิ๊กทางนี้คะ

 

 

 

****************************************************************

 

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ. 

ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิ๊กที่นี่
แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower

 

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา รุ่น 7 

 

ตรวจสอบรหัสนักศึกษา รุ่น 7.1

 

 
แจ้งเตือนนศ:
       1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ
หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน
โปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน
และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที
      2.สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ติ๊กขอจบที่ช่องขอจบในใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ติ๊กขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำเรื่องแจ้งจบได้
และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท
 ...............................................................................................................................


 ประกาศผลสอบติดประกาศหน้าห้องโครงการฯ

 

ผลสอบ วิชา ACC4209 (AC409) ภาค2/57-2  update 08-04-15

ผลสอบ วิชา ACC4200 (AC400) ภาค2/57-2  update 08-04-15

ผลสอบ วิชาFIN3211 (MB302)  ภาค2/57-2  update 08-04-15

ผลสอบ วิชา ACC4203 (AC403) ภาค2/57-2  update 09-04-15 

ผลสอบ วิชาACC3240 (AC340) ภาค2/57-2  update 09-04-15 

ผลสอบ วิชา MTH1003 (MA113) ภาค2/57-2  update 09-04-15

ผลสอบ วิชา STA2016 (ST206) ภาค2/57-2  update 09-04-15

ผลสอบ วิชา MCS3151  ภาค2/57-2  update 09-04-15

ผลสอบ วิชา ENG2002 (EN202) ภาค2/57-2  update 09-04-15

ผลสอบ วิชา PSY1001 (PC103) ภาค2/57-2  update 09-04-15

ผลสอบ วิชา ENS 3202 ภาค2/57-2  update 09-04-15

ผลสอบ วิชา FIN2101 (MB203) ภาค2/57-2  update 09-04-15

ผลสอบ วิชา ACC4252 (AC425) ภาค2/57-2  update 09-04-15

ผลสอบ วิชา ACC3212 (AC312) ภาค2/57-2  update 09-04-15

ผลสอบ วิชา FIN4213 (MB412)  ภาค2/57-2  update 20-04-15

ผลสอบ วิชา FIN3205 (MB305) ภาค2/57-2  update 20-04-15

ผลสอบ วิชา FIN3208 (MB301) ภาค2/57-2  update 20-04-15

ผลสอบ วิชา ACC2202 (AC202) ภาค2/57-2  update 21-04-15

ผลสอบ วิชา ACC3200 (AC300) ภาค2/57-2  update 21-04-15

ผลสอบ วิชา MGT3101 ภาค2/57-2  update 21-04-15

 

 

 

 

 

 

                      

 

ประกาศ การงดบรรยายและวันชดเชย (นอกตารางเรียน)

บรรยายเพิ่มเติม ดูได้จากตารางเรียน 

ACC3211

 

งดบรรยายวันที่ 24 เม.ย.58 เวลา 17.30น.

 

ACC4209

 

 บรรยายชดเชย วันเสาร์ที่ 2 พ.ค. 58 เวลา 09.00-13.00น. 

 (แทนวันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 58)

 และงดบรรยายวันจันทร์ที่ 4 พ.ค. 58 แต่วันชดเชยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 ENG2002 

FIN3209

 

 

 

 บรรยายชดเชยวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 58 (แทนวันจันทร์ที่ 4 พ.ค. 58) 

  บรรยายชดเชยวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 58 (แทนวันจันทร์ที่ 4 พ.ค. 58)

 

 

 MGT2101

 

บรรยายชดเชย อ.28 พ.ค.58 เวลา 08.00-12.00น.

(แทนวันพุธที่ 20 พ.ค. 58 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 สอบ Midterm

 

 

 

 

- วิชา ACC3211 วันเสาร์ที่ 25 เม.ย. 58 

เวลา 17.30 – 19.30 น.

- วิชา ACC2201 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 58 

เวลา 17.30 – 19.30 น.

- วิชา ACC3212 วันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 58 

เวลา 17.30 – 20.30 น.

- วิชา ACC3205 วันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. 58

เวลา 17.30น.

- วิชา ENG1001 วันศุกร์ที่ 24 เม.ยง 58

เวลา 13.00น.

- วิชา ACC3220 วันศุกร์ที่ 24 เม.ย.58

เวลา 13.00น.

- วิชา ECO1101 วันศุกร์ที่ 24 เม.ย.58

เวลา 13.00น.

 

 
   

ตารางสอบ MID TERM   

*สามารถดาวน์โหลดตารางสอบ ได้ที่ หมวดตารางสอบ*

 
       
   

ตารางสอบFinal ดูที่ หมวดตารางสอบ 

 
       

 

 

 

Hits: 476667