ประกาศ ภาค  2  ปีการศึกษา 2559 (ช่วง 2)
เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. 60
เปลี่ยนแปลงวิชา ไม่รายชื่อติดต่อโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 12 ม.ค. 60 เท่านั้น  ตารางเรียน ตารางรายบุคคล
วันลงทะเบียน(BarCode)   วันที่ 23  - 28 ม.ค. 60

ชำระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ - 3 ก.พ. 60
หากชำระเงินช้ากว่ากำหนดคิดค่าปรับสัปดาห์ละ 200 บาท เริ่มปรับตั้งแต่วันที่  6 ก.พ. 60 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

****************************************

       ประกาศ การงดบรรยายและวันชดเชย (นอกตารางเรียน) / Mid Term 

.

************************************************************************
 Mid Term

-ACC2201 Sec.พุธ-บ่าย สอบวันพุธที่ 7 ธ.ค. เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง ศ.ไพบูลย์ฯ
-ACC2201 Sec.พุธ-เย็น สอบวันเสาร์ที่ 10 ธ.ค. เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง....................
-ACC3211 Sec.พฤหัส-เย็น สอบวันพฤหัสที่ 15 ธ.ค. เวลา 18.00-21.00 น.

************************************************************************

คิดเกรดเฉลี่ย

คิดเกรดเฉลี่ย รุ่น 1-4 

คิดเกรดเฉลีย รุ่น 5 เป็นต้นไป 

  เช็คเกรดในระบบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำเรื่องจบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

แจ้งเตือนนศ: -1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 

                      หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนโปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน 
                      และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที 

                     -2.สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอจบใน
                    ใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำ
                     เรื่องแจ้งจบได้ 
                     และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท 
**************************************************************************

**แจ้งนศ.ที่ต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ ฟรี! ฟรี! คลิกทางนี้ค่ะ

**************************************************************************

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ.  ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านในอินเตอร์เน็ต ก่อน 

แล้วกรอกแบบคำขอกูู้และ print มายื่นที่ ม.ราม (ตึกศิลาบาตร (SSB) ชั้นลอย) 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ ..........................................
ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิกที่นี่
แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower