ประกาศ 

ตรวจสอบข้อมูล รับเช้าหรือบ่าย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 คลิ๊กที่นี่

************************

         ให้บัณฑิตนำใบรายงานตัวมายื่นที่งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ชั้น ๑   

นักศึกษาต้องมารายงานตัวก่อนฝึกซ้อมใหญ่และรับพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่ 15- 31 พ.ค. 60 เท่านั้น

โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้ คลิกที่นี่ (มาด้วยตนเอง)

วัน เวลา สถานที่รายงานตัวในการซ้อมใหญ่ และรับจริงตรวจสอบจากเว็บไซต์ หรือติดต่อสอบถามที่

            หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๐๙๒-๐๒๖๒ หรือ ๐๒-๓๑๐-๘๒๒๖-๗ ต่อ ๒๑๐๙, ๒๑๑๐, ๒๑๑๑

  

ชำระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ - 21 เม.ย. 60
หากชำระเงินช้ากว่ากำหนดคิดค่าปรับสัปดาห์ละ 200 บาท เริ่มปรับตั้งแต่วันที่  24 เม.ย. 60 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

   ตาราบรรยายฤดูร้อน/59

คลิ๊ก   เพื่อ link ไปยัง Page ใหม่

New PAGE นศ.กดติดตามเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อน (See first)

 

       

ตารางงดบรรยายและวันชดเชย / สอบ Mid-term (นอกตารางเรียน)
     
วิชา  วันงดและชดเชย  
ACC4252 งดบรรยาย ศ.21 พ.ค. ชดเชย วันอังคารที่ 2, 16 พ.ค. เวลา 10.00-12.00
ACC4209 งดบรรยาย ศ. 31 มี.ค. ชดเชย อาทิตย์ที่ 23 เม.ย. เวลา 13.00-17.00 น.
MTH1103 งดบรรยาย ศ. 31 มี.ค. ชดเชย ศุกร์ที่ 12 พ.ค.
ACC4200 งดบรรยาย เสาร์ 22 เม.ย. ชดเชย ศุกร์ที่ 5 พ.ค.
MGT3102 งดบรรยาย พฤ. 11 พ.ค. ชดเชย ศุกร์ที่ 5 พ.ค.
ACC2201 งดบรรยาย ศุกร์ที่ 28 เม.ย. ชดเชย เสาร์ที่ 6 พ.ค. เวลา 17.00-21.00 น. ห้อง บรรยาย 3
MTH1103 งดบรรยาย จันทร์ที่ 22 พ.ค. ชดเชย จันทร์ที่ 29 พ.ค. (สอบ Final)
     
     
  Mid Term   
FIN3205 สอบ พุธที่ 26 เม.ย. เวลา 13.00-17.00
ACC4200 สอบ อาทิตย์ที่ 21 พ.ค. เวลา 17.00-20.00
ACC2201 สอบ เสาร์ที่ 20 พ.ค. เวลา 17.00-20.00
ACC4209 สอบ จันทร์ที่ 15 พ.ค. เวลา 18.00-21.00
     

 

แจ้งเตือนนศ-1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 
                        หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนโปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน 
                        และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที 
                  -2.  สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอจบใน
                        ใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำเรื่องแจ้งจบได้ 
                        และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท 

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ.  ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านในอินเตอร์เน็ต ก่อน
แล้วกรอกแบบคำขอกูู้และ print มายื่นที่ ม.ราม (ตึกศิลาบาตร (SSB) ชั้นลอย) 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ .........................................
ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิกที่นี่
***แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower***