ตารางเรียนรายบุคคล 1/59-ช่วง1

  ตารางสอบ ภาค 1/59 ช่วง 2

ประกาศ การงดบรรยายและวันชดเชย (นอกตารางเรียน) / Mid Term

-วิชา ACC1102 Sec.พุธ-บ่าย กลุ่ม 1 สอบ Mid-term วันพุธที่ 5 ต.ค. เวลา 10.00-12.00 น.
-วิชา ACC1102 Sec.พุธ-บ่าย กลุ่ม 2 สอบ Mid-term วันพุธที่ 5 ต.ค. เวลา 10.00-12.00 น.
-วิชา ACC1102 Sec.พุธ-เย็น สอบ Mid-term วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. เวลา 18.00-21.00 น.
-วิชา ACC3212 สอบ Mid-term วันพุธที่ 12 ต.ค. เวลา 9.00-12.00 น.
-วิชา ACC3240 Sec.จันทร์- บ่าย งดวันจันทร์ที่ 10 ต.ค. เวลา 13.00-17.00 น. ชดเชยวันศุกร์ที่ 7 ต.ค.
-วิชา FIN3205 สอบ Mid-term วันอังคารที่ 27 ก.ย. เวลา 13.00-17.00 น.
-วิชา MGT3102  งดบรรยายวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. ชดเชยวันศุกร์ที่ 7 ต.ค.

****************************************

คิดเกรดเฉลี่ย รุ่น 1-4 

คิดเกรดเฉลีย รุ่น 5 เป็นต้นไป 

  เช็คเกรดในระบบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำเรื่องจบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

แจ้งเตือนนศ: -1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 

                      หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนโปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน 
                      และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที 

                     -2.สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอจบใน
                    ใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำ
                     เรื่องแจ้งจบได้ 
                     และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท 
**************************************************************************

**แจ้งนศ.ที่ต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ ฟรี! ฟรี! คลิกทางนี้ค่ะ

**************************************************************************

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ.  ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านในอินเตอร์เน็ต ก่อน 

แล้วกรอกแบบคำขอกูู้และ print มายื่นที่ ม.ราม (ตึกศิลาบาตร (SSB) ชั้นลอย) 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ ..........................................
ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิกที่นี่
แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower