ประกาศ การงดบรรยายและวันชดเชย (นอกตารางเรียน) / Mid Term

--ACC4252 งด ศุกร์ที่ 8 เม.ย. ชดเชย พุธที่ 11และ 25 พ.ค.เวลา 10.00-12.00 น.ห้อง อติชาตการ  
--STA2016 งด อังคารที่ 10 พ.ค. ชดเชยวันเสาร์ที่ 23 เม.ย. เวลา 17.30 น.
--ACC2201 / ACC3211 สอบ Mid-Term วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 59 เวลา 18.00 - 21.00 น.
--ACC4200 สอบ Mid-Term วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 59 เวลา 18.00 - 21.00 น. 
--ACC2201 งด พุธที่ 11 พ.ค. ชดเชย วันเสาร์ 28 พ.ค. เวลาอ 17.30-21.30 น.

 

แจ้งเตือนนศ: -1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 

                      หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนโปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน 
                      และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที 

                     -2.สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอจบใน
                    ใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำ
                     เรื่องแจ้งจบได้ 
                     และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท 
**************************************************************************

**แจ้งนศ.ที่ต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ ฟรี! ฟรี! คลิ๊กทางนี้คะ

**************************************************************************

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ.  ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านในอินเตอร์เน็ต ก่อน 

แล้วกรอกแบบคำขอกูู้และ print มายื่นที่ ม.ราม (ตึกศิลาบาตร (SSB) ชั้นลอย) 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ ..........................................
ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิ๊กที่นี่
แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower