ตารางงดบรรยายและวันชดเชย / สอบ Mid-term (นอกตารางเรียน) 

 

     
วิชา  วันงดและชดเชย  
 ACC3220 งด ศุกร์ที่ 17 พ.ย. ชดเชย วันศุกรที่ 22 ธ.ค.  
     
     
     
     
     
  Mid Term   
 FIN3205 สอบ พฤหัสที่ 30 พ.ย. เวลา 13.00-16.00 น.  
 ENG1002 สอบ พุธที่ 29 พ.ย. เวลา 18.00-21.00 น.  
 ACC3211 สอบ อาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. เวลา 18.00-21.00 น.  
     
     
     

 

 

แจ้งเตือนนศ-1. เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ 
                        หากวิชาไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนโปรดแจ้งทางโครงการฯ โดยด่วน 
                        และคืนใบเสร็จเพื่อทำการแก้ไขโดยทันที 
                  -2.  สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคนี้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอจบใน
                        ใบลงทะเบียน barcode ด้วย หากท่านไม่ขอจบ ท่านจะไม่สามารถทำเรื่องแจ้งจบได้ 
                        และต้องเสียค่าปรับ 2,500 บาท 

นักศึกษาที่ต้องการกู้ กรอ.  ผู้กู้รายใหม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านในอินเตอร์เน็ต ก่อน
แล้วกรอกแบบคำขอกูู้และ print มายื่นที่ ม.ราม (ตึกศิลาบาตร (SSB) ชั้นลอย) 
เริ่มตั้งแต่ วันที่ .........................................
ยื่นสมัครออนไลน์  ระบบ E-Studentloan สำหรับ ผู้กู้ กยศ. และกรอ. คลิกที่นี่
***แนะนำเปิดกับโปรแกรม Internet Explore Brower***